Avís legal i politica de privacitat

1. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

ESICA Seleccions de Personal, de nacionalitat espanyola i amb domicili social al C/ Rocafort, 241-243, 5è 3a, 08029 Barcelona (Espanya) (en endavant ESICA), és titular del lloc web http://www.esica.cat, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web. L’usuari autoritza a ESICA el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, per a ofertes d’ocupació, recepció dels CV inscrits en les ofertes realitzades, gestió del procés de selecció, serveis relacionats amb la gestió de la selecció de candidats, formació, xarxa de contactes professionals, servei de notícies, promocions i ofertes de terceres entitats, servei de comunicacions electròniques. Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzats. El fitxer creat està ubicat al carrer Rocafort, 241-243, 5è 3a, 08029 Barcelona (Espanya), sota la supervisió i control d’ ESICA, que assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant ESICA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Qualsevol usuari registrat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través del web http://www.esica.cat, mitjançant comunicació escrita dirigida a ESICA. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó “Envia” que es troba en els formularis de recollida de dades, així com també en el botó “Inscriure’m en aquesta oferta” que es troba en cadascuna de les ofertes. Els candidats autoritzen a ESICA a accedir a les seves dades personals, independentment del seu nivell de privacitat, a fi i efecte de poder informar d’ofertes de treball concretes i idònies al seu perfil professional.

2. DRET DE REVOCACIÓ, OPOSICIÓ, ACCÉS, CORRECCIÓ, ACTUALITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DADES.

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, a rectificar si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d’ ESICA. Així, l’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment per causa justificada, però no es podran atribuir efectes retroactius. Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a ESICA. ESICA, obté informació anònima sobre els seus visitants, el que vol dir que aquesta informació no pot ser associada a un usuari concret i identificat.
Les dades que es conserven són:

a) El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es. D’aquesta manera, podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.

b) La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes d’accés.

c) L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podrem conèixer l’efectivitat dels diferents botons i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de major interès i augmentar i millorar el seu contingut, per tal que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

3. NAVEGACIÓ AMB COOKIES.

El web http://www.esica.cat pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet, sabent que rebutjar les cookies pot impedir accedir a algunes parts de la web.

4. RESPONSABILITATS.

ESICA, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquesta web procedent de fonts alienes a aquella, així com dels continguts no elaborats per la mateixa. La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. ESICA, no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.