Empresa

Més de 30 anys en selecció de personal

Durant tot aquest temps, hem anat millorant la metodologia i els procediments per obtenir un millor rendiment i servei.

La rapidesa i personalització de cada procés han estat les característiques més apreciades pels nostres clients, així com l’elevat nivell qualitatiu.

La dedicació principal d’ESICA ha estat la recerca de càrrecs directius i intermedis, encara que també assolim la recerca de personal de base, per així oferir un servei global a les empreses.