Instrumentalista Assistència Tècnica Jornada completa