Tècnic/a de RRHH – Administració de Personal Jornada completa