Política de cookies

NAVEGACIÓ AMB COOKIES.
El web http://www.esica.es pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet, sabent que rebutjar les cookies pot impedir accedir a algunes parts de la web.