Customer Service Mercat Alemany/ Assistant Dtor. Export Jornada completa